Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:02 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
27.6/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.4°/29.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0.53