Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:31 | 15/06/2024
Thấp/Cao
27.3/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.8/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.4/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 30.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

26.5°/34.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

28.5 °C

Chỉ số UV

2.47