Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:46 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23.7/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.6/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.6/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.9/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.3/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.7/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Thấp/Cao

23.6°/33.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.33