Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:24 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.1°
Sáng/Tối
29.3/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 30.5°
Sáng/Tối
29.2/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
29.5/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
30/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
29.7/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.2°
Sáng/Tối
30/ 32.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 32.8°
Áp suất

997 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 31.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 32.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30.6°
Sáng/Tối
29.2/ 32.5°
Áp suất

998 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
29.3/ 32.5°
Áp suất

998 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 30.9°
Sáng/Tối
29.2/ 32.6°
Áp suất

998 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.9°
Áp suất

998 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Thấp/Cao

27°/33.4°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0