Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:53 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
20.3/ 18.8°
Sáng/Tối
15/ 19.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 18.6°
Sáng/Tối
19.5/ 22.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 12.5°
Sáng/Tối
14.1/ 13.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 15.7°
Sáng/Tối
12.4/ 16.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 18.8°
Sáng/Tối
15.8/ 19.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 23.1°
Sáng/Tối
19.2/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 24.6°
Sáng/Tối
21.5/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.7/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 17.8°
Sáng/Tối
19/ 17.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.8/ 15.8°
Sáng/Tối
15.9/ 15.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 15.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Thấp/Cao

14.2°/25.6°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

12.5 °C

Chỉ số UV

0