Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:59 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Huyện Thanh Liêm
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0