Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:24 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 31.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.2/ 29.9°
Sáng/Tối
27.7/ 32.1°
Áp suất

995 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 29.2°
Sáng/Tối
31/ 31.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.4°
Áp suất

998 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Thấp/Cao

24.1°/33.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

4.61 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0