Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:53 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
23/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Liêm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Thấp/Cao

14°/28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0