Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:17 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.4 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0