Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:03 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 28.6°
Sáng/Tối
29.7/ 34.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.8/ 30°
Sáng/Tối
27.7/ 35.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 33.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 27.9°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

981 mb

Gió

16.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.9/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.9/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 28.3°
Sáng/Tối
29.8/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.3/ 29.5°
Sáng/Tối
30/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 33.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Thấp/Cao

28°/38.8°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

4.02