Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

12.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mây thưa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0