Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:10 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Thanh Liêm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Thấp/Cao

17°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0