Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Phủ Lý
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0