Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

53%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0