Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:26 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
28/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
30/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Phủ Lý
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 36°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Thấp/Cao

27°/39°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.82