Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:50 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
23/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Ít mây
Phủ Lý
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Thấp/Cao

16°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0