Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:35 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.89