Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:31 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.8/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.6°
Sáng/Tối
25.8/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.2°
Sáng/Tối
27.4/ 37.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 39.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 25.6°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.6°
Sáng/Tối
26/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

25.3°/33.9°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.71 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.47