Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:34 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0