Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:10 | 19/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa cường độ nặng
Phủ Lý
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0