Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:58 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
21/ 18.6°
Sáng/Tối
15.3/ 19.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 18.3°
Sáng/Tối
19.5/ 22.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 12.9°
Sáng/Tối
14.5/ 13.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 15.5°
Sáng/Tối
12.9/ 16.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 18.9°
Sáng/Tối
15.3/ 18.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 23.4°
Sáng/Tối
19.8/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 24.9°
Sáng/Tối
21.9/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.5/ 22.2°
Sáng/Tối
24/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 17.2°
Sáng/Tối
18.7/ 17.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.8/ 15.5°
Sáng/Tối
15.5/ 15.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 15.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Thấp/Cao

14.9°/25.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

12.3 °C

Chỉ số UV

0