Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:42 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26.1/ 32.3°
Áp suất

995 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.1/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 33.1°
Áp suất

996 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 33.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.6/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Thấp/Cao

27.2°/38.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0