Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:06 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
27.3/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 30.8°
Sáng/Tối
29.9/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 30.8°
Sáng/Tối
30.6/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 30.2°
Sáng/Tối
30.7/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29°
Sáng/Tối
28.2/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29.7/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.3/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 28.6°
Sáng/Tối
29.2/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29°
Sáng/Tối
28.1/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Thấp/Cao

25.7°/37.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.56 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0.28