Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:19 | 22/04/2024
Thấp/Cao
28.3/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.7/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.8/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.4/ 38.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Thấp/Cao

27.4°/37.7°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0