Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
28.7/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 35.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:09
Thấp/Cao

25.6°/35.7°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.3 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

6.82