Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:07 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21.5°
Sáng/Tối
20/ 28.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22.8°
Sáng/Tối
19.6/ 26.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 24.4°
Sáng/Tối
19.7/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Thấp/Cao

23.6°/31.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0