Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:34 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
25.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
26.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Thấp/Cao

24.7°/29.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0