Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
25.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.1°
Sáng/Tối
27.5/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Thấp/Cao

24.7°/29.4°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0