Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:27 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Thấp/Cao

24.6°/31.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.2 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0