Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 21/04/2024
Nhiều mây 29.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.3°.

Thấp/Cao
26.6°/38.9°
Độ ẩm
62%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.17 km/giờ
Điểm ngưng
21.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
307.08
NH3
4.05
NO
0
NO2
2.51
O3
38.62
PM10
5.97
PM25
3.67
SO2
0.7

Thời tiết Xã Ninh Thạnh Lợi A - Huyện Hồng Dân theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ninh Thạnh Lợi A - Huyện Hồng Dân trong 12h tới

Thời tiết Xã Ninh Thạnh Lợi A - Huyện Hồng Dân những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Ninh Thạnh Lợi A - Huyện Hồng Dân những ngày tới

Lượng mưa Xã Ninh Thạnh Lợi A - Huyện Hồng Dân những ngày tới