Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:59 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.4/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 33.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 34.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Thấp/Cao

28.7°/35.4°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

1.59