Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 23/05/2024
Nhiều mây 31.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.7°.

Thấp/Cao
28.7°/35.6°
Độ ẩm
66%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.9 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0.48

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
687.6
NH3
7.03
NO
0.17
NO2
7.97
O3
22.35
PM10
17.65
PM25
13.39
SO2
1.59

Thời tiết Xã Lộc Ninh - Huyện Hồng Dân theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lộc Ninh - Huyện Hồng Dân trong 12h tới

Thời tiết Xã Lộc Ninh - Huyện Hồng Dân những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Lộc Ninh - Huyện Hồng Dân những ngày tới

Lượng mưa Xã Lộc Ninh - Huyện Hồng Dân những ngày tới