Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:37 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 29.3°
Sáng/Tối
30.2/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.6°
Sáng/Tối
30.6/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 30.9°
Sáng/Tối
30.5/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29°
Sáng/Tối
30.1/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 30.7°
Sáng/Tối
29.9/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.7°
Sáng/Tối
30.2/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 30.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 30.1°
Sáng/Tối
30.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 30.4°
Sáng/Tối
30.2/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.2°
Sáng/Tối
31/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.2°
Sáng/Tối
30/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29.9°
Sáng/Tối
29.1/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29°
Sáng/Tối
29.3/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.3/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29.9°
Sáng/Tối
29/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Thấp/Cao

28.1°/35.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.48