Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:21 | 18/01/2022
Thấp/Cao
9/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
4.02 km
Áp suất

1019 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
9.83 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
3.54 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
1.51 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
2.62 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 11°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:42
Thấp/Cao

8°/15°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

3.38 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0