Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:59 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
7/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1022 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Nhiều mây
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 11°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Thấp/Cao

11°/16°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

2.29 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0