Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:35 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
24.5/ 21°
Sáng/Tối
20.9/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 20.9°
Sáng/Tối
19/ 21.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.5/ 19.6°
Sáng/Tối
19.4/ 20.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.1/ 19.8°
Sáng/Tối
19.8/ 19.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20.3/ 19.9°
Sáng/Tối
20.4/ 19.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.5/ 19.6°
Sáng/Tối
20.2/ 20.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 20°
Sáng/Tối
20.6/ 20.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 20.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:49
Thấp/Cao

19.9°/25.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

3.01 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

0