Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:37 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:54
Mưa nhẹ
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:45
Thấp/Cao

10°/19°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0