Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:10 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:40
Mây rải rác
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 18°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

1.73 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.17