Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:37 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 19.1°
Sáng/Tối
21.5/ 22.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 20.2°
Sáng/Tối
18.3/ 22.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 18.3°
Sáng/Tối
20.6/ 18.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 19.8°
Sáng/Tối
19.7/ 20.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 19.4°
Sáng/Tối
20.1/ 19.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22.9/ 23.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.9/ 24.3°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.1/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.6/ 19.9°
Sáng/Tối
22.7/ 20.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 18.3°
Sáng/Tối
19.7/ 18.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 18.7°
Sáng/Tối
17.9/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.4/ 18.9°
Sáng/Tối
17.6/ 21.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 19.8°
Sáng/Tối
17.4/ 21.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 19.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Thấp/Cao

18.8°/31°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

14.8 °C

Chỉ số UV

0