Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:56
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0