Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:49
Mưa vừa
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

12.79