Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:56 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
21.8/ 19.5°
Sáng/Tối
20.5/ 21.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:46
Mưa vừa

04:00

20.7°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1 km/giờ

07:00

20.9°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.86 km/giờ

10:00

21.5°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.6 km/giờ

13:00

21.4°C / 21.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.29 km/giờ

16:00

21.1°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.6 km/giờ

19:00

20.2°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ

22:00

19.5°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 20.2°
Sáng/Tối
19.9/ 23.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:46
Mưa nhẹ

01:00

19.5°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.24 km/giờ

04:00

19.5°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.3 km/giờ

07:00

21.1°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.09 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.91 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.2 km/giờ

16:00

26.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.23 km/giờ

19:00

21.8°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.37 km/giờ

22:00

20.5°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.84 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 21.1°
Sáng/Tối
19.5/ 23.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:45
Mưa nhẹ

01:00

20.9°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.39 km/giờ

04:00

19.5°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.7 km/giờ

07:00

21.3°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.61 km/giờ

10:00

28.1°C / 29.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.03 km/giờ

13:00

29.8°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
0.69 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.09 km/giờ

19:00

22°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.06 km/giờ

22:00

21.1°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 21.4°
Sáng/Tối
22.8/ 22.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:45
Mưa nhẹ

01:00

21.7°C / 21.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.62 km/giờ

04:00

20.2°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.68 km/giờ

07:00

22.1°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.54 km/giờ

10:00

27.2°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.44 km/giờ

13:00

28.3°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.49 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.02 km/giờ

19:00

23°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.83 km/giờ

22:00

21.5°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:46
Thấp/Cao

19.4°/26.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

7.87 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

0