Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:53 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
24.2/ 19.7°
Sáng/Tối
19/ 21.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19.1°
Sáng/Tối
18.6/ 22.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 20°
Sáng/Tối
19.8/ 22.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 20.7°
Sáng/Tối
20.4/ 21.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20.6°
Sáng/Tối
20.8/ 20.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 20°
Sáng/Tối
19.5/ 19.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 19.4°
Sáng/Tối
20.4/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 19.7°
Sáng/Tối
19.7/ 20.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20.3/ 21.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.5°
Sáng/Tối
19.8/ 19.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Thấp/Cao

18.7°/24.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9.99 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

0