Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:26 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
6/ 11°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
7/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối
7/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/ 10°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mây rải rác
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Thấp/Cao

6°/16°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0