Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
7/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:51
Thấp/Cao

10°/24°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0