Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:06 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

11.18