Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:54
Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.56