Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
21.2/ 20.4°
Sáng/Tối
20.3/ 20.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa

10:00

20.9°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.64 km/giờ

13:00

21°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.2 km/giờ

16:00

21°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.16 km/giờ

19:00

19.2°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.23 km/giờ

22:00

20°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
20.9/ 19.8°
Sáng/Tối
20.6/ 20.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ

01:00

20.2°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.37 km/giờ

04:00

20.2°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.36 km/giờ

07:00

20.8°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.34 km/giờ

10:00

20.1°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.79 km/giờ

13:00

20.8°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.25 km/giờ

16:00

22.9°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.47 km/giờ

19:00

19.4°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.34 km/giờ

22:00

19.9°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.15 km/giờ
Ngày/Đêm
22.5/ 20°
Sáng/Tối
19.5/ 20.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Nhiều mây

01:00

19.8°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.19 km/giờ

04:00

19.4°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.01 km/giờ

07:00

19.2°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.13 km/giờ

10:00

23.3°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.14 km/giờ

13:00

22.7°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.29 km/giờ

16:00

22.1°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.4 km/giờ

19:00

19.1°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.16 km/giờ

22:00

19.1°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.25 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ

01:00

19.3°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.09 km/giờ

04:00

18.1°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.12 km/giờ

07:00

20.4°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.11 km/giờ

10:00

24.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.13 km/giờ

13:00

25.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.93 km/giờ

16:00

24.8°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.76 km/giờ

19:00

20°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.79 km/giờ

22:00

20°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 20.4°
Sáng/Tối
20.1/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ

01:00

20.5°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.01 km/giờ

04:00

19.2°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.97 km/giờ

07:00

20.6°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.94 km/giờ

10:00

23.7°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.83 km/giờ

13:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.64 km/giờ

16:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.88 km/giờ

19:00

20.7°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.8 km/giờ

22:00

20.2°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 20.3°
Sáng/Tối
20.5/ 20.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ

01:00

20.1°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.18 km/giờ

04:00

19.4°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.36 km/giờ

07:00

20.7°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.32 km/giờ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 20.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Thấp/Cao

19°/22.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0.56