Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:26 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.42 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.27 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.29 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.59 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.13 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.5 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.95 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.08 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.48 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.58 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.47 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.59 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.81 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.49 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.63 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.92 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.65 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:24
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.47 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.43 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.75 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.3 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0