Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:32 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa

04:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.95 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.09 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.19 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.34 km/giờ

16:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.28 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.15 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa

01:00

17°C / 17°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.1 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.23 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.16 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.72 km/giờ

13:00

17°C / 18°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.75 km/giờ

16:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.2 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.12 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.85 km/giờ

04:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.89 km/giờ

07:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.92 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.16 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.49 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.5 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.55 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.05 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.19 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.6 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.71 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.26 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.35 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.62 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.47 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.8 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.8 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.22 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.41 km/giờ
Huyện Mù Căng Chải
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 18°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Thấp/Cao

17°/18°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

0.75 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0