Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:18 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
22.9/ 18.5°
Sáng/Tối
19/ 20.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 18°
Sáng/Tối
18.2/ 20.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 18.8°
Sáng/Tối
18.3/ 21.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 19.3°
Sáng/Tối
19.5/ 20.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19.9°
Sáng/Tối
19.7/ 20.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 18.6°
Sáng/Tối
18.6/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 18.6°
Sáng/Tối
18.8/ 20.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 18.6°
Sáng/Tối
18.7/ 19.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 18.1°
Sáng/Tối
18.2/ 20.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 18.1°
Sáng/Tối
19.3/ 20.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 18.1°
Sáng/Tối
19.3/ 20.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 18.6°
Sáng/Tối
18.2/ 21.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 18.9°
Sáng/Tối
18.4/ 21.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
18.9/ 20.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 19.5°
Sáng/Tối
18.2/ 21.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 19.8°
Sáng/Tối
18.9/ 21.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 19.7°
Sáng/Tối
18.2/ 20°
Áp suất

999 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 19.2°
Sáng/Tối
18.6/ 21.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 18.8°
Sáng/Tối
18.4/ 20.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 19.2°
Sáng/Tối
18.8/ 20.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 19.3°
Sáng/Tối
18.2/ 20.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 19.5°
Sáng/Tối
18.6/ 21.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 19.7°
Sáng/Tối
18.7/ 20.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 19.3°
Sáng/Tối
19.9/ 21.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 19.2°
Sáng/Tối
19.7/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19.9°
Sáng/Tối
19.5/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 19.5°
Sáng/Tối
18.3/ 21.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 19.1°
Sáng/Tối
19.3/ 20.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 19.7°
Sáng/Tối
18.5/ 20°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 19.9°
Sáng/Tối
18.8/ 20.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 22.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:48
Thấp/Cao

18.4°/25.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

1.18