Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.3/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.6/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.7/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.2/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.5/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

19.9°/22.1°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

0.49