Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:05 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.46 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.68 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.18 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.52 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.05 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.22 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.18 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.41 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.39 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.29 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.36 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.25 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.82 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.19 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.37 km/giờ

04:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.26 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.27 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.46 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.58 km/giờ

16:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.2 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.93 km/giờ

22:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.38 km/giờ

04:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.03 km/giờ

07:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.83 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.08 km/giờ

13:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.96 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.67 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.2 km/giờ

22:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.1 km/giờ
Huyện Sông Lô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0