Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:02 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Bầu trời quang đãng
Huyện Sông Lô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0