Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:44 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 25.6°
Sáng/Tối
27.6/ 26.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29.1°
Áp suất

996 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 28.9°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

994 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 30.5°
Sáng/Tối
28.1/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 32.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26°
Sáng/Tối
27.1/ 26.8°
Áp suất

998 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 25.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Thấp/Cao

25.6°/32.7°

Độ ẩm

93%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

5.31