Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Huyện Sông Lô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

1.74