Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.32 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

1.08