Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:29 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
13.9/ 18.7°
Sáng/Tối
15.4/ 18.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 19.1°
Sáng/Tối
17.9/ 20.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.4/ 18.1°
Sáng/Tối
19.1/ 18.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 19.7°
Sáng/Tối
18.3/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 21.4°
Sáng/Tối
20.2/ 21.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.3/ 14.9°
Sáng/Tối
17.8/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 14.5°
Sáng/Tối
13.2/ 14.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 19.8°
Sáng/Tối
13.3/ 20.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.6/ 22.2°
Sáng/Tối
18.3/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
22.7/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây cụm
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 12.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Thấp/Cao

13°/21.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

9.3 °C

Chỉ số UV

0.66