Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:33 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 17°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:29
Mây rải rác
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0