Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:09 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 23.4°
Sáng/Tối
22.6/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
28.9/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
24.5/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 28°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 22.9°
Sáng/Tối
23.9/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.8°
Sáng/Tối
22.6/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 28.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 23.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.3°
Sáng/Tối
23.1/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 32.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:32
Thấp/Cao

25.3°/33.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.11