Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:30 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.6/ 17.6°
Sáng/Tối
15.9/ 14.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18.2°
Sáng/Tối
17.5/ 19.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.1/ 17.5°
Sáng/Tối
18.5/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 20°
Sáng/Tối
17.2/ 19.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20.8°
Sáng/Tối
19.3/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 15.8°
Sáng/Tối
17.7/ 15.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13.5°
Sáng/Tối
13.4/ 14.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 14.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Thấp/Cao

14.2°/21°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

10.9 °C

Chỉ số UV

0