Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Huyện Sông Lô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.92