Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:37 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mây rải rác

19:00

27°C / 28°C
Mây thưa Mây thưa
55%
0.9 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Ít mây Ít mây
63%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.91 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.6 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.22 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.13 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.06 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.22 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.42 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.29 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.05 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.93 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.21 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.74 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.43 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.3 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.43 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.52 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.65 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.25 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.19 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.29 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.29 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.17 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.6 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.82 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.22 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.42 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.79 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.38 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.34 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.86 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.29 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.56 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.88 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.09 km/giờ
Huyện Sông Lô
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.21