Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:05 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Sông Lô
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

6.66