Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:55 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

38%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0