Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:42 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Sông Lô
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0