Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:40 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Ít mây
Huyện Sông Lô
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0