Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:16 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 33.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
23.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.1°
Sáng/Tối
23.5/ 33.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 37.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.1/ 25.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 25°
Sáng/Tối
22.8/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.5°
Sáng/Tối
23.7/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.8°
Sáng/Tối
25.5/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.5/ 29.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 24.2°
Sáng/Tối
22.1/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Thấp/Cao

24.5°/35.1°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0