Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Sông Lô
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.69