Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:48 | 26/06/2022
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Huyện Lâm Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:46
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.92