Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.9/ 14.6°
Sáng/Tối
13.2/ 15.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Mưa nhẹ

13:00

15.2°C / 15.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.89 km/giờ

16:00

15.9°C / 15.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.77 km/giờ

19:00

15.7°C / 15.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.63 km/giờ

22:00

14.5°C / 14.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
16.3/ 16.3°
Sáng/Tối
15/ 16.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ

01:00

14.4°C / 15.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.07 km/giờ

04:00

15.5°C / 15.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.32 km/giờ

07:00

15.5°C / 15.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.26 km/giờ

10:00

15.6°C / 16.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.6 km/giờ

13:00

16.5°C / 16.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.51 km/giờ

16:00

17.5°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.53 km/giờ

19:00

16.4°C / 16.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.55 km/giờ

22:00

16.1°C / 16.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
16.6/ 15.5°
Sáng/Tối
16.7/ 16.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ

01:00

16.4°C / 16.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ

04:00

16.9°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ

07:00

16.5°C / 16.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ

10:00

17.6°C / 17.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ

13:00

16.5°C / 17.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ

16:00

16.3°C / 16.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.9 km/giờ

19:00

15.8°C / 16.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ

22:00

15.9°C / 15.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
17.2/ 17.3°
Sáng/Tối
16.8/ 17.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ

01:00

15.4°C / 15.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

04:00

15.2°C / 15.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

07:00

16.6°C / 16.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

10:00

16.7°C / 16.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.68 km/giờ

13:00

17.2°C / 17.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.38 km/giờ

16:00

17.5°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.23 km/giờ

19:00

17.3°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

22:00

17.2°C / 17.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.11 km/giờ
Ngày/Đêm
19.4/ 18.3°
Sáng/Tối
17.9/ 19.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ

01:00

17.5°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.09 km/giờ

04:00

17.5°C / 18.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.19 km/giờ

07:00

17.9°C / 18.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.51 km/giờ

10:00

19.5°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.5 km/giờ

13:00

19.3°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.68 km/giờ

16:00

19.7°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.58 km/giờ

19:00

19.9°C / 19.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ

22:00

18.8°C / 19.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ
Ngày/Đêm
14.5/ 13.8°
Sáng/Tối
15.4/ 13.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ

01:00

17.7°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.21 km/giờ

04:00

16.5°C / 16.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.29 km/giờ

07:00

15.6°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.36 km/giờ

10:00

16°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.28 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Thấp/Cao

14.8°/17.7°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

14.9 °C

Chỉ số UV

0.98