Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:58 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Mưa vừa

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.21 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.98 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.2 km/giờ

16:00

33°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.71 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.16 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.27 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.24 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.97 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.49 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.45 km/giờ

13:00

28°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
0.95 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.81 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.94 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.87 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.05 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.16 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.13 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.14 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.38 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.36 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.83 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.78 km/giờ

13:00

27°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.49 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.45 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.43 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.56 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.25 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.84 km/giờ

16:00

30°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.41 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.68 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.92 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.07 km/giờ
Huyện Lâm Bình
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:47
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.1