Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 11:09 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Nhiều mây
Huyện Lâm Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:37
Thấp/Cao

13°/20°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

5.56