Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:49 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 26.4°
Sáng/Tối
23.5/ 30.4°
Áp suất

995 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 31.6°
Áp suất

996 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.7/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 23.8°
Sáng/Tối
24.9/ 24.9°
Áp suất

999 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 24.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 24.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 24.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 24.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.7/ 25.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Thấp/Cao

24.5°/40°

Độ ẩm

88%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.49 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0