Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:39 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
22/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Nhiều mây
Huyện Lâm Bình
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.11