Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:09 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
16.3/ 15°
Sáng/Tối
15.1/ 15.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 16.9°
Sáng/Tối
15.1/ 16.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 17.3°
Sáng/Tối
16.6/ 17.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 16.2°
Sáng/Tối
17.3/ 17.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 18°
Sáng/Tối
16.9/ 17.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.7°
Sáng/Tối
18.4/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 12.4°
Sáng/Tối
16.9/ 13.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.9/ 11.8°
Sáng/Tối
11.4/ 12.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 14°
Sáng/Tối
11.2/ 15.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.5/ 18.7°
Sáng/Tối
15.9/ 19.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 21.2°
Sáng/Tối
19/ 22.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.4/ 21°
Sáng/Tối
20.5/ 22.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 22.2°
Sáng/Tối
20.6/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 21.5°
Sáng/Tối
21/ 21.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 21.5°
Sáng/Tối
20.9/ 21.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 15.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:59
Thấp/Cao

15.9°/17.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

14.7 °C

Chỉ số UV

0