Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:28 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

995 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

995 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Huyện Lâm Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:47
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0