Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:03 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 24.4°
Sáng/Tối
25.9/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.8°
Sáng/Tối
23.6/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 25°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26.8/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Thấp/Cao

22.9°/35.6°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

2.95