Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa vừa
Huyện Lâm Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0