Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:25 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
25/ 20.5°
Sáng/Tối
22.4/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23.4°
Sáng/Tối
18.4/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.1°
Sáng/Tối
21.6/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.1°
Sáng/Tối
22.1/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 21°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Thấp/Cao

18.9°/34.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0