Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:07 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:18
Nhiều mây
Huyện Lâm Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:15
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.47