Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:07 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
7/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 14°
Sáng/Tối
9/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 15°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:45
Thấp/Cao

9°/25°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0