Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:09 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.29 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.19 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.41 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.26 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.37 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.48 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.76 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.69 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.68 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.4 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.22 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.17 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.26 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.28 km/giờ
Huyện Lâm Bình
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0