Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:24 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Lâm Bình
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0