Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:24 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa rất nặng 24°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:42
Thấp/Cao

21°/35°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.59