Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:29 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
22.1/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22.1/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
21.4/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 24.3°
Sáng/Tối
21.2/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
22.8/ 33.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 33.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Thấp/Cao

21.8°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0