Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 20/04/2024
Mây thưa 31.3°

Mây thưa

Cảm giác như 36.9°.

Thấp/Cao
24°/31.9°
Độ ẩm
66%
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.52 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
8.28

Lượng mưa Thành Phố Thái Bình hôm nay

Lượng mưa địa điểm khác
0 mm

đo tại Đông Long

Đông Quang

UBND xã Đông Quang

0 mm

Thụy Trường

Trạm y tế xã Thụy Trường

0 mm

Cống Neo

Ban quản lý Cống Neo

0 mm

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
634.19
NH3
8.74
NO
0.47
NO2
6.26
O3
160.22
PM10
56.94
PM25
48.91
SO2
13.47

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Thái Bình - Thái Bình những ngày tới