Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:14 | 20/01/2022
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
17°/21°
Độ ẩm
65%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.06 km/giờ
Điểm ngưng
10 °C
Chỉ số UV
1.69

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1014.71
NH3
6.78
NO
0.09
NO2
17.99
O3
82.25
PM10
145.43
PM25
130.94
SO2
14.78

Thời tiết Huyện Tiền Hải - Thái Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tiền Hải - Thái Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiền Hải - Thái Bình những ngày tới