Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:37 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây thưa

04:00

25.2°C / 26.5°C
Mây thưa Mây thưa
94%
3.99 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
6.14 km/giờ

10:00

28.7°C / 32.1°C
Mây thưa Mây thưa
78%
8.02 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
62%
6.93 km/giờ

16:00

30.8°C / 34.9°C
Mây thưa Mây thưa
70%
5.76 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.6°C
Mây thưa Mây thưa
89%
4.47 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.9 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây thưa

01:00

25.7°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
91%
3.78 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.88 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
88%
5.94 km/giờ

10:00

30.5°C / 35.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
5.56 km/giờ

13:00

31.3°C / 37.8°C
Mây thưa Mây thưa
66%
5.31 km/giờ

16:00

30.2°C / 35.8°C
Mây thưa Mây thưa
71%
6.03 km/giờ

19:00

26.1°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
3.86 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Nhiều mây

01:00

26.8°C / 27.6°C
Mây cụm Mây cụm
92%
3.35 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.1°C
Mây cụm Mây cụm
93%
4.28 km/giờ

07:00

27.3°C / 30.2°C
Mây cụm Mây cụm
87%
4.74 km/giờ

10:00

27.9°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
8.18 km/giờ

13:00

28.4°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
6.45 km/giờ

16:00

28.5°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
6.35 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
91%
4.36 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.48 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 25°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
4.64 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.47 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.35 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.1 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
6.39 km/giờ

16:00

28.9°C / 31.8°C
Mây cụm Mây cụm
76%
6.7 km/giờ

19:00

26°C / 25.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
2.16 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
86%
3.49 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.77 km/giờ

04:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.64 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.02 km/giờ

10:00

27.1°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.43 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
2.79 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.27 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.11 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
93%
3.06 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.97 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 25.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

25°/31.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.44 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0