Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:32 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.21 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.72 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
3.74 km/giờ

19:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
77%
1.48 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
79%
0.3 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.63 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
84%
2.73 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
2.98 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
65%
4.48 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
3.18 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.9 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.51 km/giờ

22:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.93 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.43 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.98 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
4.03 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.54 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.17 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
7.9 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
7.31 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
6.37 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
6.36 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.6 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.31 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.54 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.15 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.29 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.99 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.04 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.63 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.73 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.01 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.29 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.19 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.83 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.89 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.96 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.12 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.72 km/giờ
Thành Phố Thái Bình
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.69 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.48