Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Thấp/Cao

24.7°/32.1°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0