Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:20 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây thưa
Thành Phố Thái Bình
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0