Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:37 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
35/ 29.3°
Sáng/Tối
29.5/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 29.3°
Sáng/Tối
27.7/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

999 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 30°
Sáng/Tối
29.7/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mây cụm
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 33.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Thấp/Cao

27.8°/33.1°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

8.7