Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:47 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Bầu trời quang đãng
Thành Phố Thái Bình
Đã cập nhật 26 phút trước
Ít mây 17°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0