Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:37 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.6/ 18.9°
Sáng/Tối
17.7/ 18.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 19.7°
Sáng/Tối
18.4/ 18.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.7/ 19.6°
Sáng/Tối
19.3/ 20.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19.4/ 18.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.3/ 20.6°
Sáng/Tối
18.8/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22°
Sáng/Tối
21.8/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.6/ 14.5°
Sáng/Tối
19.4/ 14.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 14.6°
Sáng/Tối
12.8/ 14.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 17.4°
Sáng/Tối
14.1/ 17.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.8°
Sáng/Tối
18.9/ 21.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:00
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 17.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Thấp/Cao

17.2°/20.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.93 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

0