Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:51 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:30
Mây rải rác
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.38