Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:49 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
17/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Nhiều mây
Thành Phố Thái Bình
Đã cập nhật 28 phút trước
Ít mây 18°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0.1