Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.2/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.3/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.3/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 30.7°
Sáng/Tối
29.1/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 31.9°
Sáng/Tối
29.9/ 35.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 31.1°
Sáng/Tối
29.4/ 34.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 30.6°
Sáng/Tối
29.2/ 35.4°
Áp suất

998 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.7/ 33.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 29.7°
Sáng/Tối
27.2/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

27°/33.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0