Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

15.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

17.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:35
Mưa cường độ nặng
Thành Phố Thái Bình
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.61