Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

997 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
29/ 38°
Áp suất

995 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

997 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Thành Phố Thái Bình
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Thấp/Cao

29°/37°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.82 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0