Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:39 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.72 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0