Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:25 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.2/ 25.6°
Sáng/Tối
27.9/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.3/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 31°
Sáng/Tối
29.2/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
29.3/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.7°
Sáng/Tối
28.3/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 28.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Thấp/Cao

25.2°/31.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.45 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.6