Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:19 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:42
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Thuận Châu
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.01

Tin tức thời tiết