Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
40.3/ 25.7°
Sáng/Tối
21.7/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.5/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 23.7°
Sáng/Tối
22.6/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.4/ 27.9°
Sáng/Tối
21.6/ 33.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.5/ 28.3°
Sáng/Tối
26.8/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.5/ 30.8°
Sáng/Tối
27.1/ 34.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
42.1/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 27.5°
Áp suất

999 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

996 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.4/ 28.4°
Sáng/Tối
25/ 32.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
41.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
41.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.4/ 21.2°
Sáng/Tối
25.5/ 21.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 26.4°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 25.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:27
Thấp/Cao

22.4°/39.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0