Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Huyện Thuận Châu
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

9.4 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.02