Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:22 | 13/07/2024
Thấp/Cao
23.7/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.5/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.9/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.2/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.9/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:50
Thấp/Cao

22.5°/32.2°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

5.45