Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 20/01/2022
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
7.6 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
5.99 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Thuận Châu
Đã cập nhật 20 phút trước
Ít mây 14°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:46
Thấp/Cao

13°/18°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.27