Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:15 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Thấp/Cao

22°/39°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.15