Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Thuận Châu
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.65