Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:26 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
8/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Thấp/Cao

12°/30°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0