Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:17 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Huyện Thuận Châu
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.67