Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:33 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
10/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:25
Mây cụm
Huyện Thuận Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 10°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Thấp/Cao

8°/22°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0