Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
37.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 25°
Sáng/Tối
22.2/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39.4/ 27.5°
Sáng/Tối
22.1/ 36.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 32.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
43/ 30.2°
Sáng/Tối
27.6/ 34.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
42.3/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 34.3°
Áp suất

998 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
42.8/ 28.2°
Sáng/Tối
25.3/ 32.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.1/ 25°
Sáng/Tối
27.9/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 38°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Thấp/Cao

22.7°/38.5°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

3.37