Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:39 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 23°
Sáng/Tối
23.6/ 26.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 24.1°
Sáng/Tối
22.8/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.4°
Sáng/Tối
23.9/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 25.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 23.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 23.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 23.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:47
Thấp/Cao

22.8°/34.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0